Skip to content

NOTES DOC INFO VERSIONxxx

Symbolic Value : OLE Data Object
NOTES_DOC_INFO_VERSIONxxx - Version of OLE data object structure.

#include <olenotes.h>

Symbolic Values :

NOTES_DOC_INFO_VERSION1   -  This is the first version of the NOTES_DOC_INFO_MSG data structure.

Description :

This symbol is used to define which version of the NOTES_DOC_INFO_MSG data structure is in use. Currently there is only one version of the structure.

See Also : NOTES_DOC_INFO_MSG