Skip to content

STATPKG xxx

Symbolic Value : Statistics Reporting
STATPKG_xxx - Facility names for statistics reporting routines.

#include <stats.h>

Symbolic Values :

STATPKG_OS  - Operating system facility.

STATPKG_STATS   - Statistics facility (eg: current time, start time).

STATPKG_OSMEM   - Memory facility (eg: memory allocated, memory free).

STATPKG_OSSEM   - Semaphore facility.

STATPKG_OSSPIN  - Spin facility

STATPKG_OSFILE  - Disk facility (eg: size of disk in bytes).

STATPKG_SERVER  - Server facility (eg: server name).

STATPKG_REPLICA  - Replica facility.

STATPKG_MAIL   - Mail facility.

STATPKG_MAILBYDEST  - Mail by destination facility.

STATPKG_COMM   - Communication facility.

STATPKG_NSF  - Database facility.

STATPKG_NIF  - Database index facility.

STATPKG_TESTNSF  - Test facility.

STATPKG_OSIO   - IO facility.

STATPKG_NET  - Network facility.

STATPKG_OBJSTORE   - Object store facility.

STATPKG_AGENT   - Agent manager facility.

STATPKG_WEB  - Web retriever facility.

STATPKG_CAL  - Schedule manager facility.

STATPKG_SMTP   - SMTP/MIME MTA facility.

STATPKG_LDAP   - LDAP facility.

STATPKG_NNTP   - Used by the NNTP Server.

STATPKG_ICM  - Used by the ICM Server.

STATPKG_ADMINP  - Used by Administration Process.

STATPKG_IMAP   - Used by IMAP Server.

STATPKG_MONITOR  - Monitor facility.

STATPKG_POP3   - Used by the POP3 Server.

STATPKG_FT  - Full text search facility

STATPKG_DECS   - Used by the DECS Server

STATPKG_EVENT   - Event facility.

STATPKG_DB2NSF  - Used by DB2NSF.

STATPKG_FA  - Fault analyzer.

STATPKG_DIRSYNC  - used by DirSync in normal customer to mode.

STATPKG_LICENSE - Used by Licensing.

STATPKG_QUERY - Used by Query.

STATPKG_REPAIR - Used by Repair.

Description :

These values specify facility names for the statistics reporting routines.

See Also : StatUpdate StatDelete StatTraverse StatToText